Biografie,Curriculum Vitae

Leo Witvliet (Zwolle 9-12-1949), studeerde aan de Nederlandse Politie Academie en in zijn vrije tijd Rechten aan de Universiteit van Amsterdam (afstudeerrichtingen strafrecht, internationaal recht en jeugdrecht). Na zijn stages in de binnenstad van Amsterdam, startte hij zijn loopbaan als inspecteur van de politie Velsen en vervolgens als waarnemend korpschef van de gemeente Hoorn. In die periode was hij naast zijn dagelijkse verantwoordelijkheden, nauw betrokken bij diverse openbare orde vraagstukken, die zich in de jaren 70 en 80 voordeden.

Nadat hij een aantal jaren als vrijwillig bestuurder bij de reclassering actief was geweest werd hij in 1986 Algemeen Directeur van de NFR (Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen), een fusieproduct van drie categorale reclasseringsinstellingen en een rijksdienst.
Vanuit deze functie was hij tevens verantwoordelijk als secretaris generaal voor de Conférance Européenne Permanente de la Probation en nam hij deel aan wetgevingsstudies vanuit de Raad van Europa, met betrekking tot ´Custodial en non custodial sanctions´.
Hij heeft ook deel genomen aan meerdere ondersteuningsmissies naar landen in het voormalige Oostblok.
In Nederland heeft hij zitting gehad in de staatcommissie alternatieve sancties.
Samen met prof. dr. C. Fijnaut heeft hij destijds een toekomststudie gemaakt naar de toekomst van de reclassering, gepubliceerd onder de titel Horizon 2000.

In 1992 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig adviseur/interim manager en was hij eigenaar van de Adviseurs Associatie Maarssen (10 mede- werkers). Met de Adviseurs Associatie heeft hij diverse opdrachten verricht voor gemeenten, rijksoverheid, gezondheidszorg en gevangeniswezen. Als interim-manager was hij zelf betrokken bij privatiseringsvraagstukken o.a. in het openbaar vervoer, fusiebegeleiding bij een grote landelijke verzekeraar en diverse directiefuncties binnen profit en non-profit sectoren.

In 1996 werd hij benoemd als directeur/partner van Ernst &Young Interim Management te Utrecht en heeft hij dit uitgebouwd tot de grootste interim-management praktijk van Nederland. Vanuit deze functie heeft hij zich actief bezig gehouden met de ontwikkeling van het vak, door middel van het organiseren van wetenschappelijke studies en deel te nemen aan verschillende vertegenwoordigende bestuurlijke activiteiten en functies. Hier is zijn wetenschappelijk interesse ontstaan. In 2002 heeft hij de verkoop begeleid van deze praktijk aan Resources Global Professionals. Dit in verband met de onverenigbaarheid van taken en functies binnen de wereldwijd functionerende accountantspraktijk van Ernst & Young.

Na de overgangsbegeleiding, in de functie van CEO van de Europese en bestuurder van de internationale praktijk, is hij in 2005 benoemd tot adviseur van Resources Global Professionals Inc. in Cota Mesa, USA en heeft hij zijn eigen adviespraktijk weer opgepakt.

In juni 2005 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de contexten waarin interim managers ingezet worden en naar persoonlijkheidsstructuren van interim managers. In zijn boek “De Beeldenstorm” is dit vastgelegd. De resultante van een meerjarig onderzoek dat hij geleid heeft in samenwerking met prof. dr. de Ruijter (UvT) en prof. dr. J. Ramondt (Erasmus Universiteit) binnen de praktijk van Ernst & Young. Over dit onderzoek zijn meerdere publicaties van diverse auteurs verschenen.

Vanaf 2001 tot 2007 is hij moderator geweest van het Europese Comenius programma, georganiseerd door de Academie voor Management in samenwerking met de Universiteit van Groningen. Het programma betreft een reis langs de 7 oudste universiteiten van Europa. Daar worden colleges gegeven in actuele wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen en verbanden gelegd met vraagstukken van maatschappelijke ordening, management en leiderschap.

Vanaf 2006 is hij als docent verbonden aan de Academie voor Management van de Universiteit van Groningen. Als kerndocent geeft hij samen met een collega vorm aan de leergang Bestuurlijk Leiderschap en als docent / examinator is hij verbonden aan meerdere leergangen, o.a. Business Strategy Course, de MBA-opleiding, Project- en Programmamanagement en de part-time Msc opleiding.

In 2006 heeft hij samen met o.a. prof. dr. Arie de Ruijter het Instituut Interventie Management opgezet. Onderzoek naar, onderwijs en advisering over de vraag hoe interventies in organisatie gerealiseerd kunnen worden, waarbij betekenisgeving, omgaan met complexiteit, diversiteit en duurzaamheid de kern vormen. In nauwe samenwerking met de Business Universiteit Nyenrode is rondom dit thema een opleiding in de markt gezet, onder de titel “De Kunst van het Tussenbeide Komen”.

In 2009 is hij benoemd als hoogleraar Interim Management aan de Business Universiteit Nijenrode, waarbij de primaire focus gericht is op 1) hoe interventies in organisaties vorm gegeven kunnen worden, waarbij vanuit een sociaal constructivistisch perspectief gekeken wordt naar de wijze waarop de organisatie een eigen werkelijkheid geconstrueerd hebben en de sociologische en psychologische aspecten die daaraan verbonden zijn.
2) de verschillende manieren waarop de tijdelijke manager/specialist van buiten, als een “Derde”, een “Vreemdeling” zijn rol kan of moet vervullen in het ondersteunen van organisaties.
3) onderzoek doet vanuit de vraagzijde van de interim (management) markt. Daarbij is zicht verkregen in de ontwikkeling van de voorbij 40 jaar. Van enkele gespecialiseerde professionals die hun (management) diensten aanboden, naar een geflexibiliseerde arbeidsmarkt en de spanningen die ontstaan door de traagheid waarmee bestaande instituties zich kunnen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden en contexten.
4) binnen Nyenrode masterclasses voor zelfstandige professionals organiseert, waarbij het accent ligt op het versterken van het reflectief vermogen, naast het kennis maken met nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Hij typeert zijn werk als het verbinding leggen tussen de kennis die verkregen wordt vanuit pure klassieke wetenschap en de kennis die aanwezig is de dagelijkse praktijk.

Naast dit werk is hij lid van de Raad van Toezicht van LSG-Rentray Zonnehuizen, een landelijk werkende jeugdzorginstelling.
Hij was actief betrokken bij de oprichting van de Stichting Sociaal Ondernemerschap Nederland en ondersteunt deze stichting waar noodzakelijk.

Leo is getrouwd met Joretta Wisselink (violiste) en heeft drie dochters, Marieke, Janneke en Eefje en woont al jaren in de binnenstad van Haarlem.