Flexibilisering in de uitvoering

Als de uitvoering flexibiliseert, hoe zit het dan met stafsturing en verantwoording afleggen aan de staf, werkt dat nog wel?

  • Meer projectmatig werken
  • Van aanbod naar vraag gestuurd
  • Toenemende complexiteit
  • Meer werken in netwerken
  • Jongeren (wel structuur en hiĆ«rarchie ), maar autonomie in de uitvoering van een taak vraagt om meer discretionaire ruimte aan de basis.

projectorganisatie1

Veranderde situatie – Eenheidsworst bestaat niet meer

Van de staf wordt gevraagd een ondersteunende houding aan te nemen of een coalitie aan te gaan met de uitvoering.

projectorganisatie2

Consequenties voor HR

  • Ook van HR wordt gevraagd zich meer dienstbaar en proactief op te stellen naar de uitvoerende eenheden.
  • De uniforme, disciplinerende benadering, alleen werkt niet meer.
  • Actieve participatie op basis van de vraagstukken die op uitvoerend niveau spelen. Maatwerk in een wereld van diversiteit.
  • Het klassiek emancipatoire concept, van HR moet weer toegevoegd worden.
  • Naar belonen op basis van talent en prestatie, einde van de dominantie van de traditionele functiewaardering, harkjes, functie en loongebouwen .Bron Uit de Toekomst van werk. A. Bakas en M. van der Woude PI Company 2010