Red Thin Line

Wat is een organisatie? Een werkgemeenschap of een marktplaats voor werk?

Het uitgangspunt is dat de flexibilisering gebaseerd moet zijn op de realisatie van de strategie van de organisatie.
– Wat is het werk dat gedaan moet worden, nu en straks?
– Zijn de processen, structuren en rollen en verantwoordelijkheden in beeld?

redthinline

 

 

Hiermee wordt een accent gelegd op het begrijpen hoe een organisatie haar productiviteit en haar slagkracht kan realiseren en vergroten – weten waar geïnvesteerd moet worden in de organisatie en samenstelling van het personeel.

Daarmee wordt een verbinding gemaakt met Strategic Workforce Planning en een duidelijke rol van HR.