“Peter” in de slangenkuil

Thesis – Peter Aarden

Peter in de “Slangenkuil”beschrijft mijn werkzaamheden bij een werkmaatschappij van een
groot verzekeringsconcern. Dit bedrijfsonderdeel, een franchiseorganisatie voor
onafhankelijke verzekeringsintermediairs, was de speelbal van een aantal partijen binnen dit
concern. De complexiteit, de politieke sfeer en het spanningsveld tussen belanghebbende
waren de ingrediënten van een moeilijke opdracht om dit bedrijfsonderdeel succesvol te
laten zijn.

Tijdens deze periode heb ik naar diverse scenario´s en oplossingen gezocht om te komen tot
een succesformule. Na mijn vertrek uit deze organisatie besloot ik om een studie te zoeken
waarbij het niet alleen om competenties moest gaan, maar waarbij het accent meer moest
liggen op het verder uitdiepen van sociale contexten en de invloed hiervan op het gedrag
van individuen en groepen. De combinatie eigen praktijkervaring en leerstof die de opleiding
Executive Master Interventie Management bood, heeft mij een beter inzicht verschaft in
andere mogelijkheden en oplossingen. Het heeft er in ieder geval toe bijgedragen dat ik nu
meer dan ooit in staat ben om niet alleen het verleden los te laten, maar dat het verleden
mij nu ook los laat.
Ik heb genoten van de wijze waarop Prof. Dr. Arie de Ruijter en Prof. Dr. Mr. Leo Witvliet,
ieder op hun eigen wijze, kleur en invulling hebben gegeven aan de colleges. Met name de
oprechte felheid en het voortdurend op zoek zijn naar, gezonde confrontatie, van Prof. Dr.
Arie de Ruijter gaven telkens weer voeding aan de eigen intellectuele uitdaging.