De vast flexibel discussie

vastflexibel

Het kwadrant Vast/ Vast

Een baan voor het leven bestaat niet meer (uitz. familiebedrijf ?)
Eigen verantwoordelijkheid om ‘arbeidsgeschikt’ te blijven.
Ook binnen een vaste baan moet je flexibel ingezet kunnen worden.
Steeds meer mensen willen geen vaste baan meer (jongeren)

Het kwadrant Vast/Flexibel en andersom

Steeds meer mensen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap.
In sommige regio’s zijn de geschikte mensen niet meer aanwezig.
Maar ook de bedrijven willen meer flexibiliteit. Ontslagrecht discussie.
Nieuwe coalities van zelfstandige professionals en bedrijven, dichtbij en veraf georganiseerd.

Inmiddels is > 27% flexibel aan het werk in de arbeidsmarkt